Darovací smlouva

Při darování nemovitosti dochází k bezplatnému převodu vlastnického práva. Jedná se o nejčastěji užívaný institut při převodu vlastnického práva nemovitostí mezi rodinnými příslušníky, a to z důvodu daňového osvobození. Darování je upraveno v ust. § 2055 a násl., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zákon vyžaduje při této transakci písemnou formu darovací smlouvy. Při sepisu smlouvy je třeba dbát zvýšené opatrnosti při správném označení převáděné nemovitosti (nejčastější chyba, pro kterou katastrální úřad návrh zamítá) a zda jsou uvedeny všechny právní a faktické vady.

Darovací smlouvy připravujeme vždy podle požadavků klienta, přičemž v případě potřeby zajistíme její propojení s dalšími věcnými právy, např. s právem zástavním nebo se smlouvami o zřízení věcných břemen - služebností či reálných břemen. Do darovací smlouvy může být také vloženo speciální ustanovení o povinnosti zavazující obdarovaného.

Proč využít našich služeb při vypracování darovací smlovy

 • vypracujeme smlouvu o převodu podílu na míru dle Vašich potřeb
 • zkontrolujeme již sepsanou smlouvu o převodu podílu a upozorníme na možná rizika
 • navrhneme úpravy smlouvy
 • poskytujeme rovněž konzultace
 • poskytujeme kompletní servis zahrnující také zastoupení před katastrálním úřadem a vyplnění daňového přiznání
 • Sepis - Standard
 • 4.200 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis smlouvy
 • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Předávací protokol
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Klasik
 • 4.900 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis smlouvy
 • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Předávací protokol
 • Odborná konzultace s advokátem nebo úprava smluv dle požadavků v rozsahu 30 min
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Exclusive
 • 5.500 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis smlouvy
 • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Předávací protokol
 • Odborná konzultace s advokátem nebo úprava smluv dle požadavků v rozsahu 60 min
 • Příprava dokumentace, tisk, ověření podpisů, zajištění podání na katastrální úřad
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Standard
 • 3.500 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se s kupní smlouvou
 • Upozornění na problematické části smlouvy
 • Doporučení úpravy smlouvy
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Klasik
 • 4.200 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se s kupní smlouvou
 • Upozornění na problematické části smlouvy
 • Doporučení úpravy smlouvy
 • Odborná konzultace smlouvy s advokátem v rozsahu 30 min
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Exclusive
 • 4.700 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se s kupní smlouvou
 • Upozornění na problematické části smlouvy
 • Doporučení úpravy smlouvy
 • Odborná konzultace smlouvy s advokátem v rozsahu 60 min
 • Nezávazně poptat

Darovací smlouva - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii