Kupní smlouva

Při koupi nemovitosti dochází k převodu vlastnického práva oproti zaplacení kupní ceny. Zákon při této transakci vyžaduje písemnou formu kupní smlouvy, na jejímž základě bude převod vlastnického práva uskutečněn. Vlastnické právo kupující nabývá až okamžikem provedení zápisu (vkladem práva) do katastru nemovitostí. Koupě nemovité věci je upravena v ust. § 2128 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Při sepisu smlouvy je třeba dbát zvýšené opatrnosti při správném označení převáděné nemovitosti (nejčastější chyba, pro kterou katastrální úřad návrh zamítá), zkontrolovat, zda jsou uvedeny všechny právní a faktické vady věci a rovněž zda je správně nastaven mechanismus placení kupní ceny, daní a správních poplatků.

Kupní smlouvy připravujeme vždy podle požadavků klienta, přičemž v případě potřeby zajistíme její propojení s dalšími věcnými právy, např. s právem zástavním nebo se smlouvami o zřízení věcných břemen. Zajišťujeme rovněž advokátní úschovu kupní ceny a listin.

Proč využít našich služeb při vypracování kupní smlouvy

 • vypracujeme kupní smlouvu na míru dle Vašich potřeb
 • vypracujeme návrh na vklad práva vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • zkontrolujeme již sepsanou smlouvu o smlouvě budoucí a upozorníme na možná rizika
 • navrhneme úpravy smlouvy
 • poskytujeme rovněž konzultace
 • Sepis - Standard
 • 4.200 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis kupní smlouvy
 • 30 min odborná konzultace s advokátem
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Klasik
 • 4.900 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis kupní smlouvy
 • 30 min odborná konzultace s advokátem
 • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Předávací protokol
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Exclusive
 • 9.990 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis kupní smlouvy
 • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Předávací protokol
 • Smlouva o smlouvě budoucí nebo rezervační smlouva
 • Odborná konzultace s advokátem nebo úprava smluv dle požadavků v rozsahu 60 min
 • Advokátní úschova kupní ceny a listin
 • Příprava dokumentace, tisk, ověření podpisů, zajištění podání na katastrální úřad ZDARMA
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Klasik
 • 4.200 ,- Kčplus DPH 21%
 • Revize kupní smlouvy
 • Upozornění na problematické části smlouvy
 • Doporučení úpravy smlouvy
 • Odborná konzultace smlouvy s advokátem v rozsahu 30 min
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Exclusive
 • 6.900 ,- Kčplus DPH 21%
 • Revize kupní smlouvy
 • Revize smlouvy o smlouvě budoucí kupní
 • Upozornění na problematické části smlouvy
 • Doporučení úpravy smlouvy
 • 60min odborná konzultace s advokátem
 • Nezávazně poptat

Kupní smlouva - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii