Návrh na vklad práva a jiné zápisy do katastru nemovitostí

Katastrální úřad provede vklad práva do katastru nemovitostí pouze na základě návrhu, jehož přílohami musí být veškeré smlouvy a dokumenty, které osvědčují navrhovaný vklad práva.

Do katastru nemovitostí se vedle vlastnického práva zapisují také věcná břemena, zástavní a podzástavní právo, předkupní právo, zákaz zcizení nebo zatížení, nájem, pacht a jiné. Připomeňme, že k převodu vlastnického práva k nemovité věci dochází až okamžikem zápisu do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), a to v souladu s ustanovením § 1105 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Samotná kupní smlouva tedy k nabytí vlastnictví nepostačuje.

Samotný návrh musí zcela odrážet skutečnosti, které vyplývají z předkládaných smluv. Je tedy třeba správně vymezit účastníky a nemovitosti, jichž se vklad práva týká. Problém zpravidla nastává tehdy, jestliže se převádí spoluvlastnické podíly k nemovité věci a nikoli věc celá, či pokud je více účastníků vkladového řízení.

Proč využít našich služeb při návrhnu na vklad práva a jiné zápisy do katastru nemovitostí

  • kompletně vypracujeme návrh práva do katastru nemovitostí na základě předložené dokumentace
  • poradíme s chybějícími dokumenty tak, aby byl návrh na vklad úspěšný
  • poskytujeme kompletní servis od konzultace, přípravy návrhu na vklad až po zastoupení před katastrálním úřadem
  • Sepis - Standard
  • 1.990 ,- Kčplus DPH 21%
  • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • Zajištění podání návrhu na katastr nemovitostí
  • Zajištění úhrady správního poplatku (správní poplatek není zahrnut v ceně)
  • Nezávazně poptat

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii