Rezervační smlouva k nemovitosti

Rezervační smlouva není v zákoně samostatně upravena a ani nejsou dány její zákonné náležitosti. Rezervační smlouva obvykle obsahuje závazek zájemce o koupi složit rezervační zálohu, která v případě neuzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní či samotné kupní smlouvy v dohodnuté lhůtě propadne ve prospěch prodávajícího či realitní kanceláře. Prodávající se naopak zavazuje, že po tuto dobu nebude nemovitost dále nabízena ani prodána jinému zájemci.

Rezervační smlouva bývá nejčastěji uzavírána tehdy, je-li transakce zprostředkovávána realitní kanceláří. Pro účely přímého prodeje – koupě mezi stranami je nejvýhodnější rovnou uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, která oběma stranám poskytuje vyšší míru právní jistoty.

Chcete-li se dozvědět o rezervační smlouvě více, přečtěte si odborný článek Mgr. Ladislava Drhy nazvaný Rezervační smlouva v transakcích s nemovitostmi, který si můžete stáhnout zde.

Proč využít našich služeb při vypracování rezervační smlouvy k nemovitosti

 • vypracujeme rezervační smlouvu na míru přesně dle Vašich potřeb
 • zrevidujeme již sepsanou rezervační smlouvu a upozorníme na možná rizika a problémy
 • navrhneme úpravy rezervační smlouvy
 • poskytujeme rovněž komplexní konzultace k transakci
 • Sepis - Klasik
 • 3.800 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se s transakcí
 • Zpracování úplného znění rezervační smlouvy
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Klasik plus
 • 4.400 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se s transakcí
 • Zpracování úplného znění rezervační smlouvy
 • Odborná konzultace s advokátem v rozsahu 30min
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Klasik
 • 3.700 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se s rezervační smlouvou
 • Upozornění na problematické části smlouvy
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Klasik plus
 • 4.300 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se s rezervační smlouvou
 • Upozornění na problematické části smlouvy
 • Odborná konzultace s advokátem v rozsahu 30min
 • Nezávazně poptat

Rezervační smlouva k nemovitosti - nezávazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii