Směnná smlouva

Při směně dochází k převodu vlastnického práva k nemovitosti výměnou za závazek druhé smluvní strany převést vlastnické právo k jiné nemovitosti. Směnná smlouva musí mít dle zákona písemnou formu. Směna se řídí ustanoveními § 2184 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Pro tento smluvní typ se však přiměřeně použijí ustanovení o kupní smlouvě s tím, že se každá ze stran považuje ohledně nemovité věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně nemovité věci, kterou přijímá, za stranu kupující.

Směnné smlouvy připravujeme vždy podle požadavků klienta, přičemž v případě potřeby zajistíme její propojení s dalšími věcnými právy, např. s právem zástavním nebo se smlouvami o zřízení věcných břemen - služebností či reálných břemen.

Proč využít našich služeb při vypracování směnné smlouvy

  • vypracujeme směnnou smlouvu na míru dle Vašich potřeb
  • zkontrolujeme již sepsanou směnnou smlouvu a upozorníme na možná rizika
  • navrhneme úpravy smlouvy
  • poskytujeme rovněž konzultace
  • poskytujeme kompletní servis zahrnující také zastoupení před katastrálním úřadem a vyplnění daňového přiznání

Cena za sepis nové smlouvy nebo revizi stávající je určována vždy individuálně. Prosíme kontaktujte nás za účelem nezávazného nacenění.

Nezávazně poptat

Směnná smlouva - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii