Smlouva o nájmu bytu a domu

Při nájmu bytu přenechává pronajímatel nájemci byt či dům k dočasnému užívání za účelem bydlení a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Smlouva o nájmu bytu a domu je upravena ustanovením § 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Zákon vyžaduje vždy písemnou formu smlouvy o nájmu bytu. Pronajímatel sice není oprávněn namítat vůči nájemci neplatnost ústní smlouvy, nicméně dodržení písemné formy je však zásadní pro právní jistotu obou smluvních stran. Úskalí v nájemních smlouvách spočívá především v úpravě způsobu platby prvního a posledního nájemného, možnosti užívání bytu i jinými osobami než nájemcem a také doba nájmu a případně jeho ukončení.

Nájemní smlouvy připravujeme vždy podle požadavků klienta, přičemž v případě potřeby zajistíme také předávací protokoly, potvrzení o zaplacení zálohy či prvního nájemného nebo plné moci k přehlášení energií.

Proč využít našich služeb při vypracování smlouvy o nájmu bytu a domu

 • vypracujeme nájemní smlouvu na míru dle Vašich potřeb
 • zkontrolujeme již sepsanou nájemní smlouvu a upozorníme na možná rizika
 • navrhneme úpravy smlouvy
 • poskytujeme rovněž konzultace
 • poskytujeme kompletní servis zahrnující také zajištění doplňkové dokumentace
 • Sepis - Klasik
 • 3.800 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis nájemní smlouvy
 • Předávací protokol
 • Potvrzení o zaplacení
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Klasik plus
 • 4.400 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis nájemní smlouvy
 • Předávací protokol
 • Potvrzení o zaplacení
 • Odborná konzultace smlouvy s advokátem v rozsahu 30 min
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Klasik plus
 • 4.400 ,- Kčplus DPH 21%
 • Revize nájemní smlouvy
 • Upozornění na problematické části
 • Doporučení úpravy smlouvy
 • Odborná konzultace s advokátem v rozsahu 30min
 • Nezávazně poptat

Smlouva o nájmu bytu a domu - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii