Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Při nájmu nebytového prostoru přenechává pronajímatel nájemci prostor či místnosti sloužící převážně k podnikatelské činnosti. Nestanoví-li občanský zákoník jinak, použijí se na smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání i obdobně obecná ustanovení o nájmu a ohledně poskytování služeb i ustanovení o poskytování služeb souvisejících s nájmem bytu. Smlouva o nájmu nebytového prostoru sloužícího k podnikání je upravena ustanovením § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

U tohoto smluvního typu je třeba rozlišovat povahu pronajímaného prostoru a jeho určení, které je třeba smlouvou přesně vymezit. Hlavním problémem je u této smlouvy vymezení způsobu užívání jednotlivého nebytového prostoru.

Proč využít našich služeb při vypracování smlouvy o nájmu nebytového prostoru

 • vypracujeme nájemní smlouvu na míru dle Vašich potřeb
 • zkontrolujeme již sepsanou nájemní smlouvu a upozorníme na možná rizika
 • navrhneme úpravy smlouvy
 • poskytujeme rovněž konzultace
 • poskytujeme kompletní servis zahrnující také zajištění doplňkové dokumentace
 • Sepis - Klasik
 • 3.800 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis nájemní smlouvy
 • Předávací protokol
 • Potvrzení o zaplacení
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Klasik plus
 • 4.400 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis nájemní smlouvy
 • Předávací protokol
 • Potvrzení o zaplacení
 • Odborná konzultace smlouvy s advokátem v rozsahu 30 min
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Klasik plus
 • 4.40O ,- Kčplus DPH 21%
 • Revize nájemní smlouvy
 • Upozornění na problematické části
 • Doporučení úpravy smlouvy
 • Odborná konzultace s advokátem v rozsahu 30min
 • Nezávazně poptat

Smlouva o nájmu nebytového prostoru - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii