Smlouva o pachtu zemědělského nebo lesního pozemku

Pachtovní smlouvou se jedna strana zavazuje přenechat druhé straně věc k dočasnému užívání a požívání a to oproti platbě pachtovného nebo poskytování poměrné části výnosu z věci. Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek, je ujednán zemědělský pacht. Pacht je upraven v ustanovení § 2332 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem. Předchozí občanský zákoník tento smluvní typ neznal a nahrazoval jej smlouvou o nájmu.

Právo pachtu může být zapsáno do katastru nemovitostí.

Tento smluvní typ je specifický a je třeba upravit i záležitosti ohledně hospodářského určení věci, což je zásadní pro správné fungování tohoto smluvního vztahu. Pacht se také zpravidla uzavírá na delší období, a proto je vhodné též ve smlouvě předvídat úpravu výše pachtovného či správních poplatků.

Proč využít našich služeb při vypracování smlouvy o pachtu zemědělského nebo lesního pozemku

 • vypracujeme pachtovní smlouvu na míru dle Vašich potřeb
 • zkontrolujeme již sepsanou pachtovní smlouvu a upozorníme na možná rizika
 • navrhneme úpravy smlouvy
 • poskytujeme rovněž konzultace
 • poskytujeme kompletní servis zahrnující také zapsání pachtu do katastru nemovitostí a zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • Sepis - Klasik
 • 3.800 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis pachtovní smlouvy
 • Předávací protokol
 • Potvrzení o zaplacení
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Klasik plus
 • 4.400 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis pachtovní smlouvy
 • Předávací protokol
 • Potvrzení o zaplacení
 • Odborná konzultace smlouvy s advokátem v rozsahu 30 min
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Klasik plus
 • 4.400 ,- Kč /plus DPH 21%
 • Revize nájemní smlouvy
 • Upozornění na problematické části
 • Doporučení úpravy smlouvy
 • Odborná konzultace s advokátem v rozsahu 30min
 • Nezávazně poptat

Smlouva o pachtu zemědělského nebo lesního pozemku - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii