Smlouva o převodu družstevního podílu

Při převodu družstevního podílu dochází k převodu práv a povinností původního člena bytového družstva na nového nabyvatele. V případě družstevních bytů se tedy nepřevádí vlastnické právo k nemovité věci, nýbrž pouze členství v bytovém družstvu, které je představováno tzv. družstevním podílem. Nemovitost je tedy ve vlastnictví bytového družstva a v jeho vlastnictví také zůstává. Převod družstevního podílu se řídí ustanovením § 599 a násl. a § 736 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Společně s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu dochází k převodu práva nájmu družstevního bytu. Dochází k převodu podílu včetně všech práv a povinností s ním spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci.

Problematika přípravy smlouvy pro převod družstevního podílu je komplexní záležitost, jelikož je třeba vždy zohlednit právní i majetkové poměry v rámci bytového družstva, a to včetně jeho stanov. Bytové družstvo je totiž obchodních korporací a vztahují se na něj také předpisy obchodního práva.

Proč využít našich služeb při vypracování smlouvy o převodu družstevního podílu

 • vypracujeme smlouvu o převodu družstevního podílu na míru dle Vašich potřeb
 • zkontrolujeme již sepsanou smlouvu o převodu podílu a upozorníme na možná rizika
 • navrhneme úpravy smlouvy
 • poskytujeme rovněž konzultace
 • Sepis - Standard
 • 3.900 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis smlouvy o převodu podílu
 • 30min odborná konzultace s advokátem
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Standard
 • 3.900 ,- Kčplus DPH 21%
 • Revize smlouvy o převodu podílu
 • Upozornění na problematické části smlouvy
 • Doporučení úpravy smlouvy
 • 30min odborná konzultace s advokátem
 • Nezávazně poptat

Smlouva o převodu družstevního podílu - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii