Smlouva o výstavbě

Smlouva o výstavbě je jeden z poměrně málo frekventovaných smluvních typů. Nejčastějším příkladem, kdy je nutné vytvořit smlouvu o výstavbě, jsou půdní vestavby a nástavby. Smlouvu o výstavbě typicky uzavírá stavebník, nejčastěji developer, se společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvem v domě, ve kterém chce půdní jednotky vystavět. Téměř vždy jde o poměrně unikátní záležitost a není tak většinou možné použít prostý vzor smlouvy o výstavbě. Smlouva o výstavbě je upravena v ustan. § 1170 až 1174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Základní náležitosti smlouvy o výstavbě jsou:

  • závazek stran společně se podílet na výstavbě, dokončení nebo na změně domu za účelem zřízení nebo změny jednotek
  • údaje stanovené jako náležitosti prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, případně jejich úpravy pokud již v domě jsou vymezeny jednotky
  • způsob úhrady nákladů výstavby, popřípadě ocenění svépomocně prováděných prací
  • má-li výstavbou vzniknout dům alespoň s pěti jednotkami, náležitosti stanov společenství vlastníků, pokud již nebylo založeno

Zákon upravuje smlouvu o výstavbě ne úplně dostačujícím způsobem a spíše počítá s tím, že se bude na základě smlouvy o výstavbě stavět celý nový dům. V naší praxi se však ve většině případů setkáváme s tím, že na základě smlouvy o výstavbě je vybudována půdní vestavba či nástavba.

Rádi Vám připravíme smlouvu o výstavbě na míru Vašim požadavkům a zabezpečíme proces jejího uzavření se společenstvím vlastníků nebo bytovým družstvem (zde je třeba především zjistit, kolik procent hlasů je ze strany bytového družstva nebo společenství vlastníků třeba k uzavření smlouvy o výstavbě, zda je třeba dle stanov konat výběrové řízení atd.). Rádi Vám připravíme i korespondující prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (prohlášení vlastníka), a to včetně zaměření jednotek a projektové dokumentace.

V případě zájmu o vypracování smlouvy o výstavbě vyplňte, prosím, formulář nezávazné poptávky, případně nám napište na mail info@nemovitostniportal.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 776 578 488


Smlouva o výstavbě - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii