Věcná břemena a služebnosti

Nemovitost může být zatížena služebností, která postihuje jejího vlastníka tak, že musí ve prospěch jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. Práva a povinnosti ohledně služebností se řídí ustanovením § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Služebnost lze propojit např. se smlouvou kupní či darovací. Jmenovitě jde především o služebnost inženýrské sítě, služebnost okapu, právo na svod dešťové vody, právo na vodu, služebnost rozlivu, služebnost stezky, průhonu a cesty (tj. po pozemku chodit, hnát zvířata nebo jezdit autem), právo pastvy nebo služebnost bytu.

Při přípravě smlouvy je třeba si uvědomit, zda se jedná o služebnost, která se váže ke konkrétní věci nebo která je naopak navázána na určitou osobu. V závislosti na tomto rozdělení je potřeba smlouvu připravit tak, aby odrážela vzájemné nastavení práv a povinností.

Proč využít našich služeb věcná břemena a služebnosti

 • vypracujeme smlouvu o zřízení služebnosti na míru dle Vašich potřeb
 • zkontrolujeme již sepsanou smlouvu o služebnosti a upozorníme na možná rizika
 • navrhneme úpravy smlouvy
 • poskytujeme rovněž konzultace
 • poskytujeme kompletní servis zahrnující také zapsání služebnosti do katastru nemovitostí a zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • Sepis - Standard
 • 4.200 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis smlouvy o věcném břemeni
 • 30min odborná konzultace s advokátem
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Klasik
 • 4.900 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis smlouvy o věcném břemeni
 • 30min odborná konzultace s advokátem
 • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Exclusive
 • 5.900 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis smlouvy o věcném břemeni
 • 60min odborná konzultace s advokátem
 • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Příprava dokumentace, tisk, ověření podpisů, zajištění podání na katastrální úřad
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Standard
 • 4.200 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se se smlouvou
 • Upozornění na problematické části
 • Kontrola návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Klasik
 • 4.900 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se se smlouvou
 • Upozornění na problematické části
 • Kontrola návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Odborná konzultace s advokátem v rozsahu 30 min
 • Nezávazně poptat

Věcná břemena a služebnosti - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii