Zástavní právo a hypotéky

Zástavní právo slouží jako zajišťovací institut, že dlužník splní věřiteli svůj dluh řádně a včas. Nesplní-li dlužník svůj dluh, vzniká věřiteli právo, aby se uspokojil z výtěžku zpeněžení zástavy nebo aby mu zástava propadla. Zástavní právo se řídí ustanovením § 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Zástavní právo bývá nejčastěji zřizováno v souvislosti s hypotečním úvěrem, kdy zatěžuje buď kupovanou nemovitost nebo jinou nemovitost dlužníka (např. chatu, jiný byt nebo dům). Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou, přičemž zástava nemovitosti se zapisuje do katastru nemovitostí (pokud je daná nemovitost vedená v katastru nemovitostí).

V zástavní smlouvě je potřeba vymezit výši zajišťované pohledávky a také správně označit zastavovanou nemovitost a upravit vzájemná práva a povinnosti stran ohledně jednání, kterým se zvyšuje hodnota zástavy nebo kterým by mohlo dojít ke snížení její hodnoty. Se zřízením zástavního práva často bývá zřizován zákaz zatížení či zcizení nemovitosti bez souhlasu věřitele. Toto právo nejčastěji využívají hypoteční banky a stavební spořitelny.

Proč využít našich služeb v oblasti zástavního práva a hypotéky

 • vypracujeme zástavní smlouvu na míru dle Vašich potřeb
 • zkontrolujeme již sepsanou zástavní smlouvu a upozorníme na možná rizika
 • zkontrolujeme kompletní dokumentaci související s hypotečním úvěrem či úvěrem ze stavebního spoření
 • poskytujeme rovněž konzultace, a to i k hypotečním smlouvám a smlouvám o stavebním spoření
 • Sepis - Standard
 • 4.200 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis zástavní smlouvy
 • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Klasik
 • 4.900 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis zástavní smlouvy
 • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Odborná konzultace s advokátem v rozsahu 30 min
 • Nezávazně poptat
 • Sepis - Exclusive
 • 5.500 ,- Kčplus DPH 21%
 • Sepis zástavní smlouvy
 • Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Odborná konzultace s advokátem v rozsahu 60 min
 • Příprava dokumentace, tisk, ověření podpisů, zajištění podání na katastrální úřad
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Standard
 • 4.200 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se se smlouvou
 • Upozornění na problematické části
 • Kontrola návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Nezávazně poptat
 • Revize - Klasik
 • 4.900 ,- Kčplus DPH 21%
 • Seznámení se se smlouvou
 • Upozornění na problematické části
 • Kontrola návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • Odborná konzultace s advokátem v rozsahu 30 min
 • Nezávazně poptat

Zástavní právo a hypotéky - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii