Právo stavby

Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Jedná se o staronový právní institut, který se řídí ustanovením § 1240 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Již samotné právo stavby je věcí nemovitou a je zapisováno do katastru nemovitostí. Používá se zejména tam, kde jedna strana vlastní pozemek, který si nepřeje prodat ani jej jinak využívat, a druhá strana si přeje na tomto pozemku postavit stavbu. Zřízením práva stavby totiž stavba nesrůstá s pozemkem, na němž byla vystavěna, a je tak zajištěno jak samostatné vlastnické právo k pozemku, tak samostatné vlastnické právo ke stavbě. Lze tedy samostatně prodat či koupit pozemek nebo právo stavby (stavbu). Institut práva stavby umožňuje výstavbu s prakticky minimálními vstupními náklady.

Právo stavby se nabývá především smlouvou, která svou komplexností většinou převyšuje jiné smluvní typy. Je třeba upravit otázky týkající stavby, která bude na pozemku stát, jejího fungování, jejího vztahu k pozemku, ale také otázky toho, co se stane se stavbou, až skončí právo stavby, resp. jakým způsobem se strany vypořádají.

Smlouvu o zřízení práva stavby by tedy měl vždy připravovat zkušený advokát.

Proč využít našich služeb v oblasti práva stavby

  • vypracujeme smlouvu o zřízení práva stavby na míru dle Vašich potřeb
  • zkontrolujeme již sepsanou smlouvu o zřízení práva stavby a upozorníme na možná rizika
  • navrhneme úpravy smlouvy
  • poskytujeme rovněž konzultace
  • poskytujeme kompletní servis zahrnující také zapsání práva do katastru nemovitostí a zastupování v řízení před katastrálním úřadem

Cena za sepis nové smlouvy nebo revizi stávající je určována vždy individuálně. Prosíme kontaktujte nás za účelem nezávazného nacenění.

Nezávazně poptat

Zatížení nemovitosti právem stavby - nezavazná poptávka


Další smlouvy v této kategorii